0312 472 28 80
info@adilgumrukmusavirligi.com
 

Hizmetlerimiz

 İthalat

 • Ordino alımı
 • İthalat evraklarının temini
 • G.T.İ.P. tespiti
 • Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi
 • Teminat mektubu veya bloke çeklerin alımı
 • Gümrükleme işlemi biten malların teslimi
 • Maliyet hesaplaması
 • Kontrol belgesi çıkarılması
 • D.İ.İ.B. ve Yatırım Teşvik Belgesi çıkarılması
 • Teminat mektubu çözümü

 İhracat

 • Faturanın düzenlenmesi
 • Gümrük beyannamesi tanzimi
 • ATR, EUR1; Menşe Şahadetnamesi vb. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri
 • İhracatçı Birlikleri tasdiki
 • Gümrük Çıkış beyannamesi takibi
 • Gümrük Beyannamelerinin kapanışları
 • Geçici Çıkışlarda süre takibi
 • Evrak teslimatı

 Dış Ticaret

 • Dış Ticaret konusu danışmanlık ve lojistik destek.
 • Onaylanmış Kişi Statüsü danışmanlık ve lojistik destek.
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi danışmanlık ve lojistik destek.

 Serbest Bölge İşlemleri

 • Her türlü İthalat, İhracat, Aktarma, Transit işlemleri ikmali.
 • Bölge içi alış ve satış işlemlerinin takibi ve ikmali.
 • Serbest Bölgeler konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmet.
 • Bölgelerde yapılacak olan işlemle ilgili emtialara gözetme yapılması.
 • Bölge Müdürlüğü’nün istemi doğrultusunda bilgi ve belge sunulması.


 Danışmanlık

 Nakliye Organizasyonu

 Transit İşlemleri

 Posta Hizmetleri